فال ورق

فال ورق

فال ورق یک نوع فالگیری است که، در آن از ورق‌های بازی استفاده می‌شود. آورده اند که قدمت فال ورق به مصر باستان
می‌رسد و با باورهای قدیمی نسبت به ایزد مصری دبیران یعنی ثوث ارتباط دارد. در اروپا این کار از قرن ۱۴ میلادی رواج پیدا کرد.

یک دسته ورق استاندارد امروزی که در دنیا به نام ورق انگلیسی-آمریکایی شناخته شده (یعنی دسته ورق ۵۲ تایی ) می‌تواند برای گرفتن فال ورق بکار رود .

روش کار :

برای گرفتن فال ورق   ابتدا به مدت چند ثانیه افکار خود را متمرکز کرده و به چیزی فکر نکنید سپس به تعداد
هفت بار  کلیک کنید و بعد ازهربار کلیک شماره ی ورقی که ظاهر میشود را از روی جدول پیدا کرده و روی آن شماره در
جدول کلیک کنید و تعبیر آن را بخوانید
(دقت  کنید که بعد از هر بار کلیک یک ورق ظاهر میشود یعنی پس از دیدن شماره و نوع ورق و سپس خواندن تعبیر آن ،
آنگاه برای بار دوم کلیک کنید.) این عمل را هفت بار تکرار کنید .

این نکته را در نظر داشته باشید :

فال ورق در طی هفت مرحله به پایان می رسد ، ولی چنانچه پس از کلیک برگ تکراری برای شما نمایش داده شد آن
مرحله را فراموش کنید و مجددآ کلیک کنید تا ۷ برگ مختلف را ببینید