تست روان شناسی شخصیت شناسی

 

مشاهده نتیجه و تفسیر شخصیتی شما 

تفسیر تست : 

 

💠خورشید : دچار بحران هویت

💠کوه: صبور

💠سنگ :غمخوار

💠اسب :لجباز

💠سگ :مورد اعتماد

💠عقاب : بلند پرواز

💠قو :مغرور

💠لاک پشت: ترسو

💠ببر :بی منطق

💠درخت کاج: فرد غیر مفید

💠درخت میوه :فرد حامی

💠گل رز :خود شیفته  

💠کاکتوس: مقاوم در سختی ها

💠گندم :مهربان

💠خاک: فرد اجتماعی