سنگ های متحرک ( دره مرگ )

سنگ‌های عجیب این دره مدام راه می‌روند   !!!!

 

پارک ملی دره مرگ در مرز نوادا و کالیفرنیا، به گرم‌ترین نقطه‌ی روی زمین شهرت دارد و البته خشک‌ترین و کم ارتفاع‌ترین منطقه در شمال آمریکا هم هست.

اینجا مامن یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های دنیاست. سنگ‌هایی که بدون هیچ دلیل گرانشی و یا نیروی خاصی حرکت می‌کنند.

خطی که در نتیجه‌ی کشیده شدن سنگ‌ها روی زمین ایجاد و تغییری که در جهت آن‌ها ایجاد می‌شود، نشان دهنده‌ی این موضوع است که آن‌ها حرکت می‌کنند.

براساس تحقیقاتی که دانشمندان روی سنگ‌های متحرک دره مرگ انجام داده‌اند مشخص شده است که آنها از جنس دولومیت و سینیت هستند، دقیقا جنسی که کوه‌های اطراف از آن تشکیل شده‌اند.

بعضی از این سنگ‌ها خط‌هایی به طول ۱۵۰۰ فوت روی زمین ایجاد می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار دانشمندان موفق شدند تا مسیر حرکت این سنگ‌ها را با استفاده از تصاویر آهسته ثبت کنند و نتیجه بیانگر این موضوع است که حرکت این سنگ‌ها در نتیجه‌ی تعادل یخ، آب و باد است.

 

  بادهایی که با سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت می‌وزند باعث می‌شوند تا سنگ‌ها ۲ تا ۶ متر در هر دقیقه حرکت کنند.